FESTIWAL FILM?W UKRAI?SKICH WARSZAWA, KINO ILUZJON 20-23 PA?DZIERNIKA 2016

UKRAINA! Festiwal Film?w Ukrai?skich to pierwsze tego typu wydarzenie w Warszawie. Opr?cz pokaz?w najwa?niejszych film?w z Ukrainy ostatnich lat, w programie spotkania z go??mi, konkurs na najlepszy film festiwalu oraz warsztaty kulinarne prowadzone przez Kuchni? Konfliktu. Wszystkie projekcje filmowe odb?d? si? w Kinie Iluzjon w Warszawie. B?dzie to wyj?tkowa okazja do spotkania si? z ukrai?sk? kultur? oraz bli?sze poznanie naszego s?siada.

Podczas festiwalu UKRAINA! w kinie Iluzjon zostan? zaprezentowane najciekawsze filmy ukrai?skie ostatnich lat, m.in. „?ywy ogie?“ Ostapa Kostiuka, „Bracia. Ostatnia spowied?“ Wiktorii Trofimenko oraz „Przewodnik“ O?esia Sanina, a tak?e „Cienie zapomnianych przodk?w“ Sergieja Parad?anowa z 1964 roku. Festiwal UKRAINA! poka?e nie tylko r??norodno?? tematyczn? i gatunkow? ukrai?skiej kinematografii, wci?? bardzo ma?o znanej w Polsce, b?dzie przede wszystkim miejscem spotkania Polak?w i Ukrai?c?w.

Jeden wiecz?r festiwalu po?wi?cony b?dzie O?ehowi Sencowi, ukrai?skiemu re?yserowi, kt?ry po sprzeciwie wobec rosyjskiej aneksji Krymu, zosta? aresztowany w swoim domu ?w maju 2014 roku, przewieziony do Rosji i po ponad roku sp?dzonym w areszcie, oskar?ony o terroryzm i skazany na 20 lat wi?zienia. O?eh Sencow, kt?ry zdoby? uznanie za debiut fabularny „Gracz“ na Festiwalu Filmowym w Rotterdamie w 2012 roku, jest wspierany przez ?rodowisko filmowc?w, kt?re walczy o jego uwolnienie. Film O?eha Sencowa „Gracz” b?dzie mo?na obejrze? podczas festiwalu UKRAINA!

Serdecznie zapraszamy! 🙂

Rezerwacja bilet?w:

tel. 22 848 33 33

e-mail: iluzjon.rezerwacje@fn.org.pl

Serdecznie zapraszamy! 🙂