Bo?e Narodzenie to ?wi?to upami?tniaj?ce narodziny Jezusa Chrystusa.

Bo?e Narodzenie to ?wi?to upami?tniaj?ce narodziny Jezusa Chrystusa. Jest to uroczysto?? liturgiczna przypadaj?ca na 24 grudnia.
Chcia?abym z?o?y? Wam ?yczenia zdrowych i weso?ych ?wi?t Bo?ego Narodzenia i szcz??liwego Nowego Roku.

2