Журналісти Газети “Самооборона” відряджаються у Краків, висвітлювати підготовку до святкування Різдва Христового.

Boże Narodzenie to jedno z najdawniejszych i najważniejszych świąt w Kościele Katolickim, zwykle obchodzone w gronie najbliższych. Po – przedza je okres oczekiwania na narodziny Zbawiciela, zwany Ad – wentem. Święta Bożego Narodzenia zaczynają się w dzień poprze – dzający rocznicę narodzin Jezusa – 24 grudnia. Tego dnia spożywana jest uroczysta kolacja, czyli Wigilia, do której tradycja nakazuje za – siadać po pojawieniu się na niebie pierwszej gwiazdki, na pamiątkę gwiazdy prowadzącej Trzech Króli do stajenki. O północy w kościo – łach rzymskokatolickich rozpoczyna się uroczysta msza zwana Pasterką. Następny dzień (25 XII) jest nazywany Bożym Narodzeniem. Wtedy to w kościołach można oglądać przepiękne szopki mające przy – pominać narodziny Jezusa. 26 grudnia – drugi dzień świąt – obchodzony jest na pamiątkę św. Szczepana, pierwszego męczennika za wiarę chrześcijańską.
2Z Bożym Narodzeniem wiąże się wiele pięknych zwyczajów i tradycji kultywo – wanych od pokoleń, jak dekorowanie drzewka zwanego choinką. Przybrane choinki ustawiane są w domach, na placach oraz ulicach i przykuwają uwagę czarodziejskim światłem zapraszając wszystkich do wspólnego świętowa – nia. Choinka – symbol drzewa życia, dotarła do Polski na przełomie XIX i XX w. i wyparła tradycyjnie wieszane w wielu wsiach Małopolski ku czci Nowonarodzonego podłaźniczki. Były to bogato dekorowane wierzchoł – ki jodełek lub świerków wieszane pod sufitem czubkiem ku dołowi. Pierwsze dekoracje na choinkach podobne były do tych wieszanych na podłaźniczkach – ozdoby symbolizujące urodzaj – jabłka, orzechy, pierniki, łańcuchy z lnu, słomy i papieru. Na gałązkach wieszano też światy z opłatka przynoszące domownikom szczęście, miłość i harmonię oraz sło – miane wisiorki, które miały zapewnić obfitość, zwłaszcza w nadchodzącym nowym roku.